Wiki-mark-up toevoegen aan de tekstSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Wiki-mark-up toevoegen aan de tekst

Result =

End Set VN link

Als je tekst aan de Wiki wilt toevoegen kun je die opmaken met de Visual Editor (onder de tab 'Bewerken'). Met Wiki-mark-up kun je bronnen, beeldmateriaal, tabellen, etc. toevoegen aan de tekst. Wiki-mark-up kun je alleen toevoegen via de tab 'Brondtekst bewerken'.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares