Verkenning kennisdomein of expertiseSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result = EMM Kennis structureren in conceptmaps VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Verkenning kennisdomein of expertise

Result =

End Set VN link

Om een goede eerste versie van een conceptmap te maken is een overzicht van het kennisdomein een noodzakelijke voorwaarde. De meeste redacteuren zullen het overzicht al hebben, omdat hun eigen expertise willen gaan vastleggen in de wiki. Het gebeurt ook dat een redacteur met de expertise of kennis van anderen aan de slag gaat. In dat geval zal de redacteur zich moeten inlezen met behulp van literatuur die door de expert wordt aangedragen. Een interview met de expert kan ook een goede manier zijn om snel toegang te krijgen tot de noodzakelijke kennis om een eerste versie van de conceptmap te maken.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares