Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomeinSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result = EMM Eindredactie door contentmanager VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Verbeteringen doorvoeren en onderhoud kennisdomein

Result =

End Set VN link


Contentmanagers verwerken de laatste op- en aanmerkingen op de conceptmaps en achterliggende informatie. Op dat moment staat de meest recente en betrouwbare kennis en expertise op de Wiki, kan het beschikbaar worden gesteld voor anderen en kan het worden verrijkt met nieuwe inzichten. Met andere woorden: vanaf dit moment kan de content 'live' gaan.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares