VN-pagina's en model-pagina's op de wikiSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM VN-pagina en model-pagina,

Result =

End Set VN link


Een VN-pagina en bijbehorende model-pagina zijn door middel van een model-link aan elkaar gekoppeld.

  • VN-pagina = de wiki-pagina waaraan alle tekst, conceptmaps et cetera worden toegevoegd. Dit is de pagina die de lezer van de wiki ziet. VN staat voor View Navigation.
  • Model-pagina = de wiki-pagina waarop de semantiek (betekenisvolle relaties) tussen deze en daaraan gerelateerde wiki-pagina's wordt aangebracht. De semantische relaties, zoals in de conceptmap aangegeven, voeg je in de wiki toe in de formulieren op de model-pagina’s. Model-pagina’s zijn dezelfde pagina’s als de VN-pagina’s, maar dan zonder de extensie “_VN” (zie voorbeeld hieronder).


Op de wiki hebben de VN-pagina, model-pagina en model-link dezelfde naam, waarbij de VN-pagina de Postfix 'VN' heeft.

Voorbeeld van de, vooralsnog fictieve, naam van een VN-pagina en bijbehorende model-pagina over suikerbietenteelt op de wiki:

  • VN-pagina: www.deltaexpertise.nl/wiki/index.php/Suikerbietenteelt VN
  • Model-pagina: www.deltaexpertise.nl/wiki/index.php/Suikerbietenteelt
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares