Teksten schrijven en toevoegenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result = EMM VN-pagina en model-pagina VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result = EMM Wiki-paginas en bijbehorende teksten aanmaken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Teksten voor op de wiki-paginas schrijven en toevoegen

Result =

End Set VN link

Tekst op de wiki wordt enkel aan VN-pagina’s toegevoegd. Pas bij het schrijven van tekst de aanwijzingen over stijl en spelling toe en voeg waar nodig gelijk de juiste wiki-mark-up, bronnen en beeldmateriaal toe.

Belangrijk: bewerkingen opslaan: Om je aanvullingen en aanpassingen aan de wiki-pagina’s te behouden moet je na elke bewerking op de knop ‘Pagina opslaan’ klikken. Als je veel bewerkingen op een wiki-pagina doet, dan is het raadzaam om tussentijds de pagina op te slaan.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares