Practices en ExperiencesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Practices en Experiences,

Result =

End Set VN link


Met Practices en Experiences worden Good & Bad Practices in kaart gebracht.

  • Een Practice is een situatie (ofwel een Context) die is beschreven op een algemeen, gevalideerd niveau. Dit is (handelings-)kennis waarover de betrokkenen het eens zijn dat het klopt.
  • Een Experience is een situatie of casus (ofwel een Case Context) die is beschreven op het specifieke niveau van de casus.
  • Good Practices laten zien hoe bepaalde processen het beste kunnen worden aangepakt.
  • Bad Practices zijn ervaringen in situaties die niet goed zijn verlopen, de zogenoemde valkuilen. In deze valkuilen wil je niet nog een keer stappen, echter je wilt er wel van leren om te weten wat je een volgende keer, in een soortgelijke situatie, niet of juist wel moet doen.

Vanuit een Practice of Experience kunnen Subjects of Objects worden geselecteerd (Select; selecteert een Good Practice) of juist gedeselecteerd (Reject; wijst een (leerzame!) Bad Practice af). Hiermee worden de opties die je in een bepaalde situatie hebt (=vrijheidsgraden) in een Context gereduceerd en wordt aangegeven welke Subjects en Objects een goede samenhang met elkaar hebben (cohereren; wat is op te vatten als een Good Practice), of juist niet (lage coherentie betekent een minder goede (Bad) Practice).

Practices en Experiences zijn strikt genomen geen onderdeel van EMont. Het zijn middelen om kennismodellen te interpreteren, in de vorm van Good en Bad Practices.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares