Aanmaken van een Practice of ExperienceSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Practice of Experience aanmaken,

Result =

End Set VN link


Practices en Experiences aanmaken

  • Practices (Processen) zijn Situaties en nadrukkelijk geen Rollen. Bij elke afzonderlijke Situatie moet een Practice worden aangemaakt: voeg "_practice" toe aan de model-pagina van de situatie en typ in het veld: [[Category:Practice]]. Kies bij het veld Practice type: Practice.
  • Voor Experiences (Cases) geldt hetzelfde als voor Practices: Experiences zijn Situaties op het niveau van Cases. Bij elke afzonderlijke Situatie (casus) moet een Experience worden aangemaakt: voeg "_practice" toe aan de model-pagina van de situatie en typ in het veld: [[Category:Practice]]. Kies bij het veld Practice type: Experience.


Cases (instantie van) toevoegen aan de DeltaExpertise-site

  • De context van een Case wordt als instantie van een bovenliggende context op de DeltaExpertise-site toegevoegd via Practices en Experiences.
  • Contexten van Cases invoeren: ga naar de bijbehorende Context_VN-pagina. Kies: Bewerken (Edit) en voeg toe: {{Case Context VN}} en kies SAVE. Kies vervolgens Edit with Form en verwijder {{Context VN show}} en kies Save page.
  • Het hoofdschema van een Case heeft geen supercontext.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares