Legenda, opmaak en technische aanwijzingen conceptmap makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Legenda opmaak en technische aanwijzingen conceptmap,

Result =

End Set VN link


Legenda en opmaak conceptmap op de DeltaExpertise-site

Figuur 1: Legenda van Subjects en Objects (de tekstbubbels) in een conceptmap, behorend bij de DeltaExpertise-site.


Figuur 2: Opmaak van de tekstbubbels en tekst in een conceptmap, behorend bij de DeltaExpertise-site.


Tekstopmaak

 • Tekst in de tekstbubbels (Subjects en Objects) begint met een Hoofdletter.
 • Labels van de pijlen (relaties tussen de tekstbubbels) zijn altijd in kleine letters getypt.


Technische aanwijzingen voor het maken van een conceptmap

Voorbereiding bij het maken van conceptmaps (eenmalig per PC)

 1. Een conceptmap wordt gemaakt met behulp van het visualisatieprogramma VUE. Installeer VUE door het gratis te downloaden van de website van Tufts University: Visual Understanding Environment.
 2. Installeer het gratis verkrijgbare lettertype Open Sans. N.B. Door een onvolkomenheid toont het invoegpunt in VUE bij dit lettertype niet op de correcte positie.
 3. Herstart het VUE-bestand.
 4. Vraag de laatste versie van de DeltaExpertise-legenda (dezelfde als figuur 1, maar dan als VUE-bestand) aan de contentmanager.
 5. Zorg dat de verschillende kleuren uit het pallet (zie figuur 2) in je fill- en line-menu terecht komen door ze toe te passen op proefnodes. N.B. De palletkleuren zijn geen standaardkleuren uit de menu’s, uitgezonderd wit.
 6. Controleer of de kleuren in je fill- en line-menu – deze menu’s zijn identiek – exact overeen komen met de palletkleuren. N.B. Dit kun je doen door een node van de legenda te selecteren, en te kijken wat de ‘tooltip’ van het fill- en line-menu (gele labeltje dat verschijnt als de aanwijzer er op staat) vermeldt. Vergelijk de waardes daarna met de waardes die tonen als je hetzelfde doet bij een andere node die is aangemaakt met de kleuren uit je eigen fill- en line-menu.


Een nieuwe conceptmap maken

Bouw de conceptmap op volgens de DeltaExpertise-legenda en -opmaak (zie figuur 1 en 2). Op deze manier gebruik je altijd de juiste kleuren en lettertypen.

 1. Open het VUE-bestand met de DeltaExpertise-legenda.
 2. Open een nieuw VUE-bestand met behulp van de sneltoetscombinatie Ctrl+Shift+N: er verschijnt een New Map 1 (nieuw VUE-bestand) in een tabblad naast de legenda.
 3. Kopieer de Activiteiten, Condities, etc. uit de DeltaExpertise-legenda naar het nieuwe VUE-bestand
 4. Sla het nieuwe VUE-bestand op met een naam passend bij de inhoud van de te construeren conceptmap. Vaak is de naam dezelfde als de hoofdcontext uit de conceptmap.


Tekstbubbels en pijlen met elkaar verbinden

 • Als je een serie tekstbubbels wil plaatsen in een andere tekstbubbel, bijvoorbeeld bij het weergeven van een serie Activiteiten in een Context, ga je als volgt te werk:
  • Selecteer de serie tekstbubbels en groepeer deze met de sneltoetscombinatie Ctrl+G.
  • Sleep de groep naar de doel-tekstbubbel waar je de groep in wilt zetten (doel-tekstbubbel licht groen op).
 • Als er één tekstbubbel in een andere tekstbubbel geplaatst moet worden, dan plaats je een lege tekstbubbel achter de tekstbubbel (met Alt+B) en maak je er een groep van. Het resultaat is dat je alleen de tekstbubbel ziet die je wilt weergeven en dat de tekstbubbel met de juiste grootte en opmaak wordt weergegeven in de tekstbubbel waarin je deze wilt plaatsen. Doe je dit niet op deze manier, dan verkleint VUE de tekstbubbel in de andere tekstbubbel. Probeer maar, dan zie je het vanzelf.


Hoogte en breedte van een conceptmap

 • Organiseer de conceptmap in portretoriëntatie (verticaal), want gebruikers van een site willen gerust in de verticale richting scrollen (met het wieltje van de muis), maar niet in de horizontale richting.
 • Maximale breedte van de conceptmap is ongeveer 1000 pixels; dat zijn vijf á zes tekstbubbels in de breedte.


Complexiteit van een conceptmap

 • Zorg ervoor dat het een leesbare visualisatie van de kennis blijft.
 • Beperk de hoeveelheid tekstbubbels en kruisingen van verbindende pijlen.
 • Bij een hoge mate van complexiteit van de conceptmap, organiseer de conceptmap in sub-conceptmaps door middel van een part of-relatie. Sub-conceptmaps zijn afgeleiden van een (deel van de) 'moederconceptmap'.


Sneltoetsen in VUE

 • VUE kent een hele serie handigheidjes en verkorte commando’s (sneltoetsen). Onder Help in VUE vind je een lijst van handige Keybord Shortcuts.
 • Vraag er een geroutineerde ‘conceptmapper’ gerust naar, op die manier leer je vlot met het programma VUE om te gaan.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares