Experts controleren inhoud van de aangemaakte pagina'sSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result = EMM Expertise vastleggen in semantische wiki VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Experts controleren inhoud aangemaakte paginas

Result =

End Set VN link


Het is zeer waardevol als experts de conceptmaps en achterliggende informatie kunnen controleren op juistheid. Daardoor wordt de kennis op de Wiki gevalideerd en wordt deze sterker betrouwbaar en bruikbaar.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares