Conceptmap makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Conceptmap maken,

Result =

End Set VN link

Algemene aanwijzingen bij het maken van een conceptmap

  • In de DeltaExpertise-legenda staan de verschillende ‘ingrediënten’ (=Subjects en Objects) van de conceptmap. De manier om deze ingrediënten met elkaar te verbinden staat op de wiki-pagina over EM-ontologie-relaties. Zorg er voor dat je de deze EM-ontologie-taal en -relaties onder de knie hebt en pas deze en de legenda consequent toe.
  • De mate van detail kan een probleem zijn bij het maken van een conceptmap: tot op welk niveau moet je bijvoorbeeld activiteiten uitsplitsen in subactiviteiten? Bedenk bij het beantwoorden van deze vraag dat een conceptmap ook gezien kan worden als een visuele inhoudsopgave. Daarmee is de conceptmap een middel dat wordt gebruikt om in de DeltaExpertise-site te navigeren, waarbij de tekstbubbels uit de conceptmap linken naar een bijbehorende webpagina op de site. Als subactiviteiten kunnen worden uitgelegd in een tekst, zonder ondersteuning van een conceptmap, dan is het niet nodig om de conceptmap verder te verfijnen.
  • Wanneer is een conceptmap goed? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden, zeker in het begin. Een beginnende EMM'er moet nog leren te denken in de EM-ontologie. Als deze ontologie niet goed wordt toegepast, leidt dat tot schema’s die het beschreven proces onvoldoende volledig weergeven en die op een bepaalde manier ‘wringen’, dat wil zeggen: dat de visuele weergave van het kennisdomein onduidelijk is. De beste manier om dit te verbeteren is om de schema’s te bespreken met een collega die verder is dan jij. In veel gevallen zal dit de contentmanager zijn.
  • Een goede conceptmap is zo simpel mogelijk en geeft het proces op een inzichtelijke manier weer: intuïtief voelt zo’n conceptmap ‘goed’ aan.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares