Conceptmap eerste versieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Conceptmap eerste versie

Result =

End Set VN link


Deze conceptmap wordt gebruikt om te bespreken met een expert of met collega’s.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares