Conceptmap bespreken met expertsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result = Manual EMM VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result = EMM Conceptmap tweede versie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result = EMM Conceptmap eerste versie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result = EMM Kennis structureren in conceptmaps VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = EMM Conceptmap bespreken met experts

Result =

End Set VN link

Het verdient aanbeveling om in dit stadium al een eventuele expert of een collega naar de conceptmap te laten kijken om eventuele lacunes te vinden en wijzigingen aan te brengen. De laatste check (samen met experts) vindt plaats aan het eind van het proces van het vastleggen van expertise.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares