DuinvakSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Duinvak

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Duinvak

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Duinvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Duinvak

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Duinvak

Result = Duin VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Duinvak

Result = Duinversterking VN, Waterkering VN

End Set VN link


Een deel van een waterkering met uniforme eigenschappen en belasting.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Duin
Bestaat uit 
Duin
Gerelateerd concept 
Waterkering, Duinversterking

Zie ook

Duinvak.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares