Doelstelling kleidijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Doelstelling kleidijk

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Doelstelling kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Doelstelling kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Doelstelling kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Doelstelling kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Doelstelling kleidijk

Result =

End Set VN linkEen kleidijk dient zowel de veiligheid als de natuurlijkheid:

  • Veiligheid: bij een ‘kleidijk’ is het kale kleipakket in staat om voor de veiligheid (en waterdichtheid) te zorgen. Eventuele vegetatie is een afgeleide, maar vervult geen rol bij de sterktebepaling; er is dus geen goede grasmat vereist.
  • Natuur en landschap: waar het buitentalud grenst aan kwelders en andere aanslibbingen tot hoogwaterniveau heeft het buitentalud in bestaande situaties in de regel tot aan de teen een intensieve begroeiing, of er nu een blokkenbekleding op ligt of niet. Na aanbrengen van een bekleding van klei kan zich tot ongeveer GHW-niveau een grasmat ontwikkelen. Daarbeneden wordt de begroeiing geheel anders van karakter.

Een dijk met een dergelijk buitentalud kan van hoge waarde voor flora en fauna zijn en sluit in vorm en functie aan bij het ongerepte buitendijkse landschap.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares