AfschuivingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Dimensioneren op weerstand tegen afschuiving

Result =

End Set VN linkBij taluds van 1:5 en steiler is ontwerpen op erosiebestendigheid niet voldoende maar moet de totale bekleding ook worden gedimensioneerd op afschuiving. De methode hiervoor staat in het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares