DijkverbeteringstrajectSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijkverbeteringstraject

Result = Depot VN, Dijk VN, Dijkring VN, Hard measure VN, Overlast VN, Projectbureau Zeeweringen VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Bodemverbetering, Dijkverbetering, Dijkversterking, Grondverbetering, Projectplan, Stabilisatie, Werkbestek
Gerelateerd concept 
Dijk, Dijkring, Hard measure, Projectbureau Zeeweringen, Depot, Overlast

Zie ook

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares