DijktafelhoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Dijktafelhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Dijktafelhoogte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Dijktafelhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Dijktafelhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Dijktafelhoogte

Result = Kruin VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Dijktafelhoogte

Result =

End Set VN link


Minimaal vereiste kruinhoogte, zoals aangegeven in de legger.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Kruin
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook


Dijktafelhoogte.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares