ContractSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Contract

Result = Bedrijf-project-scholing VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Contract

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Contract

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Contract

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Contract

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Contract

Result = Arbitrage VN, Basisovereenkomst VN, Bestek VN, Opdracht VN, Overdracht VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Bedrijf-project-scholing
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Contractbeheersingsplan, Vraagspecificatie
Gerelateerd concept 
Bestek, Arbitrage, Basisovereenkomst, Opdracht, Overdracht
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares