Constructie of restauratie van oesterriffenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result = Oesterriffen als interventie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result = Natuurlijke riffen ontwikkelen of herstellen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Constructie of restauratie van oesterriffen

Result =

End Set VN linkKunstmatig oesterrif in de Oosterschelde


Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering in Zeeland treedt in de Oosterschelde erosie van slikken en platen op waardoor hoge en lange golven veel minder worden gedempt. Als die demping er niet is, worden waterkeringen zwaarder belast zal de biodiversiteit afnemen. De aanleg van (kunstmatige) oesterriffen zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. De basis van kunstmatige oesterriffen is een ‘matras’ van metalen gaas dat is gevuld met lege oesterschelpen. Het rif zal groeien doordat levende oesters zich aan het matras kunnen hechten. Eerste resultaten tonen dat de hoeveelheid slib achter de riffen toeneemt en dat de matrassen in ondiep water een golfdempende werking hebben (Deltares & Rijkswaterstaat, 2013).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares