ConditieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Conditie

Result = Systeem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Conditie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Conditie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Conditie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Conditie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Conditie

Result =

End Set VN linkDe mate waarin een proces of activiteit plaats kan vinden, of een omgevingsfactor waar een proces of activiteit invloed op uit kan oefenen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares