Goede voorbeelden van conceptmaps

Algemene kennis

Een conceptmap met algemene kennis toont de visualisatie van generiek omschreven, gevalideerde handelingskennis en theorie.

Figuur 1: Voorbeeld van een algemeen stappenplan van de Building with Nature-interventies vooroeversuppletie en kunstmatige oesterriffen. Zie figuur 6 voor de visualisatie van de casus over oesterriffen in de Oosterschelde die als praktijkvoorbeeld dient voor deze algemene conceptmap.

.

Figuur 2: Voorbeeld van een conceptmap over generieke processen die plaatsvinden binnen het thema Community Resilience.

.

Figuur 3: Visualisatie van een algemeen stappenplan voor het plakken van een fietsband.

.

Figuur 4: Voorgeschreven, generiek patroon van controle op en uitvoering van een proces.

.

Figuur 5: Schematisch overzicht van de systeemtheorie.

Praktijkcasus

Een conceptmap van een praktijkcasus dient als voorbeeld van een conceptmap met bijbehorende, algemene kennis over het thema van de praktijkcasus.

Figuur 6 Voorbeeld van een conceptmap met resultaten uit onderzoek naar oesterriffen in de Oosterschelde, behorend bij de conceptmap over sedimentsuppletie en kunstmatige oesterriffen (zie figuur 1).


Guided Tour


Projectrapportage

Figuur 8: Voorbeeld van Project BwLN VN


Studentenrapportage


ThesaurusSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Conceptmaps,

Result =

End Set VN link
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares