Gemeenschappelijke taalSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Common language

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Common language

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Common language

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Common language

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Common language

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Common language

Result =

End Set VN link

De systeembenadering van EMM en SSM biedt als het ware een gemeenschappelijke taal waarmee betrokkenen, doordat ze elkaar goed kunnen verstaan, gezamenlijk verbeteringen kunnen vinden voor uitdagende situaties.

De taal van EMM en SSM is geformaliseerd in kennisstructuren die de betekenisvolle (semantische) relaties binnen en tussen de kennisonderdelen tonen. Deze relaties worden uitgedrukt via de Expertise Management ontologie en gevisualiseerd in conceptmaps. EMM en SSM kunnen worden toegepast in elk denkbaar kennisdomein.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares