Colloïdaal betonMateriaal
Afwerkingsmateriaal Colloïdaal beton
Steenbekleding Breuksteen gepenetreerd
Toepassing Oploopzone, Overslagzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu
Bijzonderheden In de getijdenzone heeft penetratie met asfalt de voorkeur.
 
Ontwerp
Handleiding Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen TAW 1984
Aandachtspunten Geen up-to-date methodiek beschikbaar.
 
Uitvoering Machinaal met hydraulische kraan.
Aandachtspunten Mengselsamenstelling is van groot belang. Resultaat sterk afhankelijk van weer. Voorkom uitspoeling/aantasting door golfaanval voor uitharding.
 
Beheer en onderhoud
Duurzaamheid
Faalmechanismen Erosie, Opdrukken, Verzakken, Wegspoelen
Detectiemethode Visueel, Boren


Colloïdaal beton
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares