CalamiteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Calamiteit

Result = Calamiteit en risico VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Calamiteit

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Calamiteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Calamiteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Calamiteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Calamiteit

Result = (Het) Bezwijken VN, Dijkringbenadering VN, HIS (Hoogwater Informatie Systeem) VN

End Set VN link


Calamiteiten zijn in de Waterstaatswet 1900 niet nader gedefinieerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland omschrijft een calamiteit als: een dreigend falen van een waterkering door storm en hoge buitenwaterstand (op zee), een niet meer voldoende hoge of instabiele waterkering.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Calamiteit en risico
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Calamiteitenplan
Gerelateerd concept 
Dijkringbenadering, HIS (Hoogwater Informatie Systeem), (Het) BezwijkenHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares