CO<sub>2</sub>-gehalteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = CO2-gehalte

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = CO2-gehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = CO2-gehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = CO2-gehalte

Result = Abiotische factoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = CO2-gehalte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = CO2-gehalte

Result =

End Set VN linkFlora en sommige fauna nemen CO2 (koolstofdioxide) op voor hun stofwisselingsprocessen en slaan het op in hun weefsel.

De concentraties in de atmosfeer van koolstofdioxide, methaan en stikstofoxiden zijn aanzienlijk gestegen sinds het begin van de industriƫle revolutie (1750) en liggen nu ver boven pre-industriƫle niveaus zoals gemeten in boorkernen van ijs.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares