BuitenwaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Buitenwater

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Buitenwater

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Buitenwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Buitenwater

Result = Oppervlaktewater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Buitenwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Buitenwater

Result = Intreepunt VN, Normfrequentie VN, Primaire waterkering VN

End Set VN link


Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer, het Markermeer of de deltawateren.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Oppervlaktewater
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Buitenwaterstand
Gerelateerd concept 
Primaire waterkering, Intreepunt, Normfrequentie


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares