Body of Knowledge & Skills


Context VN set links: model = Body of Knowledge and Skills


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Body of Knowledge and Skills

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Een Body of Knowledge & Skills (BoKS) geeft gemakkelijk toegang tot geborgde kennis. Een wordt uitgebreid, verdiept of aanscherp met good en bad practices uit de praktijk, waarbij nieuwe kennis in bestaande kennis wordt geïntegreerd. Gevalideerde good of zelfs best practices geven inzicht in handelingskennis: hoe succesvol te handelen in andere, soortgelijke situaties.

Op de Wiki (een BoKS) worden kennis en ervaringen geborgd die de gebruiker inzicht geven in hoe die kennis in bepaalde situaties kan worden toegepast. Op de Wiki staat kennis op twee niveaus (zie figuur 1):

  • Algemene, gevalideerde kennis (theorie├źn, expertise, etc.)
  • Praktijkvoorbeelden zoals innovaties en nieuwe inzichten (case studies, projectrapporten, etc.)


Figuur 1: Visualisatie van de soorten kennis op en opbouw van een Body of Knowledge & Skills.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares