Biotische factorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Biotische factoren

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Biotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Biotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Biotische factoren

Result = Habitatvoorwaarden biobouwer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Biotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Biotische factoren

Result =

End Set VN linkBiotische factoren, of de biotische omgeving, is het deel van de omgeving van een organisme waar de interactie met andere organismen plaatsvindt (Lawrence, 2011). Er zijn twee soorten interactie: de intra- en interspecifieke interactie. Voor BwN-interventies is de mate waarin deze factoren aanwezig zijn van essentieel belang.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares