Literatuurlijst Building for Nature-projectSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result = Bfn Building for Nature project VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bfn Literatuurlijst

Result =

End Set VN link


Figure 1: Illustration of a 'rich' dike (Ruth Hengeveld).
Tabel 1: Verslagen en artikelen van het project Building for Nature (niet aanklikbare documenten worden later toegevoegd)
Titel Auteurs Publicatie
Building for Nature RAAK-PRO, Innovaties op dijken en vooroevers (2013-2017), project samenvatting Matthijs Boersema (HZ), Tim van Oijen (HZ), Marijn Tangelder (WMR), Sophie Vergouwen (Deltares), Anneke van den Brink (HZ), Jan Peene (De Hoop Bouwgrondstroffen) HZ – rapport (2017)
Building for Nature: increasing natural values on dikes – design, production and installation Matthijs Boersema (HZ) João Salvador de Paiva (HZ) en Tjark van Heuvel (HZ) HZ – rapport (2017)
Wieraangroei op Eco-Hillblocks met open betonstructuur Tim van Oijen (HZ) HZ – rapport (2014)
The recolonization by seaweed on different revetment types on the test site at Sint-Annaland, Tholen – progress report of the seaweed development after four months Tim van Oijen (HZ) HZ – rapport (2016)
The colonization by seaweed and fauna of different revetment types at Sint-Annaland, Tholen Tim van Oijen (HZ) HZ – rapport (2017)
The effect of pits on the colonization by seaweed and fauna of concrete revetment blocks Tim van Oijen (HZ) HZ – rapport (2017)
Building for nature: adjusting the surface structure of concrete revetments to enhance biodiversity in the intertidal zone Tim van Oijen (HZ), João Salvador de Paiva (HZ), Tjark van Heuvel (HZ), Matthijs Boersema (HZ) en Tjeerd Bouma (NIOZ) Littoral 2016, 25-29 October Biarritz - abstract
Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014–2017, voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting T0-meting epifauna infauna Marijn Tangelder (WMR), Tom Ysebaert (WMR) , Tim van Oijen (HZ) en Mario de Kluijver (Stichting Zeeschelp) Wageningen Marine Research - rapport (2015) C112/15
Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) - Monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek Marijn Tangelder (WMR), Tim van Oijen (HZ), Mario de Kluijver (Stichting Zeeschelp) en Tom Ysebaert (WMR) Wageningen Marine Research - rapport (2017) C039/17, 69
On the relationship between dike revetments and ecology: lessons learned for design and follow-up monitoring for asphalt covered locations Sophie Vergouwen (Deltares) Deltares – report (2015) 1210179-000-ZKS-0004
Ecological potential of mastic asphalt for rich revetments Sophie Vergouwen (Deltares), Anneke van den Brink (HZ), Luca van Duren (Deltares) Deltares – report (2017) 1210179-000-ZKS-0009
Oysters on the Dyke – could commercial Pacific oyster aquaculture be possible on dykes? Anneke van den Brink (HZ) en Jacob Capelle (WMR/HZ) HZ – rapport (2017)
Building for Nature geeft organismen groeikansen Matthijs Boersema (HZ), Tjark van Heuvel (HZ), Jan Peene (De Hoop Bouwgrondstoffen) en Mindert de Vries (Deltares) Land+Water, nr 10. Oktober 2017
Ecologische meerwaarde op dijken met hardsubstraat Matthijs Boersema (HZ), Tim van Oijen (HZ), Sophie Vergouwen (Deltares) en Tjark van Heuvel (HZ), Luca van Duren (Deltares) Land+Water, nr. 11. November 2017Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares