Het bestekSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bestek

Result = Bedrijf-project-scholing VN, PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Bestek

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Bestek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Bestek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Bestek

Result = Projectplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Bestek

Result = Contract VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
PBZ, Bedrijf-project-scholing
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Projectplan
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Contract
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares