OntwerpuitgangspuntenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result = Eenvoudig toetsen griend Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen toestand ontwerpuitgangspunten griend Noordwaard

Result =

End Set VN linkEen toetsresultaat op basis van de gehanteerde ontwerpuitgangspunten en randvoorwaarden mag alleen worden gegeven indien is aangetoond dat de gebruikte ontwerpwaarden voor de geometrie en de hydraulische randvoorwaarden niet ongunstiger zijn dan de huidige toetswaarden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van tabel 3.2.

Tabel 3.2: Hydraulische randvoorwaarden op en geometrie van de griend.

Indien de hydraulische randvoorwaarden en de geometrie niet ongunstiger zijn geworden is de toetsing gereed, en is de eindscore “Voldoet”, anders moet worden doorgegaan met stap 2: bepalen golfreductie griend NoordwaardHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares