Hydraulische randvoorwaardenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result = Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result = Ontwerpen Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN linkOntwerppeilen en golfrandvoorwaarden

Om de ontwerppeilen en golfrandvoorwaarden voor het einde van de planperiode (2070) te bepalen is informatie uit de eerdere pilotstudie gebruikt. Daarin waren berekeningen gemaakt van hydraulische randvoorwaarden bij verschillende klimaatscenario’s voor de zichtjaren 2015, 2050 en 2100, zoals vermeld in de Pilotstudie Groene Dollarddijk. Bij deze berekeningen is uitgegaan van een voorland van 2 m +NAP. Deze waarden zijn lineair geïnterpoleerd. Tabel 1 presenteert de verkregen ontwerppeilen en golfrandvoorwaarden voor 2070 voor de Groene Dollarddijk.

Tabel 1: Ontwerppeilen en golfrandvoorwaarden voor de Groene Dollarddijk

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares