Bepalen kruinhoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result = Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result = Ontwerpen Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen kruinhoogte

Result =

End Set VN link
Minimaal vereiste kruinhoogte/Maatgevend Hydraulische Belasting Niveau (MHBN) De minimale vereiste kruinhoogte wordt ook wel het Maatgevend Hydraulisch Belasting Niveau (MHBN) genoemd. Dit is het ontwerppeil of de Maatgevende Hoogwater Stand (MHS) met daarbij opgeteld de golfoverslaghoogte. Voor het berekenen van het MHBN aan het eind van de planperiode (2070) is gebruik gemaakt van de voor 2015 en 2100 berekende waarden waarbij is uitgegaan van een overslagcriterium van 1,0 l/s.m (zie Pilotstudie Groene Dollarddijk). Die waarden zijn rechtlijnig geïnterpoleerd naar 2070 (einde planperiode). De resultaten zijn samengevat in Tabel 1. De in de Tabel 1 vermelde waarden zijn gebruikt bij de stabiliteitsberekeningen. Voor de bepaling van de minimaal vereiste aanleghoogte van de kruin moet bij de minimaal vereiste kruinhoogte nog eens 0,50 m worden opgeteld. Deze overhoogte is bedoeld om eventuele klink en zetting gedurende de planperiode te compenseren. Deze overhoogte moet bij de MHBN-waarden van Tabel 1 worden opgeteld.

Tabel 1: Maatgevend hydraulisch belastingsniveau (MHBN) van de Groene Dollarddijk
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares