Invloed ecologisch conceptSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result = Alternatieve toetsmethode Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen invloed ecologisch concept Noordwaard

Result =

End Set VN linkVoor het opstellen van de toetsmethode wordt eerst de keuze gemaakt om de positieve invloed van de griend op de belasting mee te nemen in het ontwerp en de toetsing. Dit ecologische concept dient derhalve getoetst te worden, en daar moet een toetsmethode voor opgesteld worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares