Data-analyse omgevingsvariabelenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result = BU Data over de omgevingsfactoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Een meter opgehangen bij oesterkweeklocatie Kattendijke (foto: HZ)

Op de verschillende kweeklocaties is apparatuur uitgehangen om temperatuur, chlorofyl-a en zwevend stof op continue basis te meten. De gebruikte meters zijn van JFE Advantech Co., type Infinity series. Om de 10 minuten wordt door het apparaat een waarde gemeten en opgeslagen. Op al deze verzamelde gegevens, is een data-analyse uitgevoerd om te komen tot een betrouwbare dataset van daggemiddelden van zowel temperatuur als chlorofyl-a. Deze worden gebruikt als input voor het productiemodel.

Studentrapporten

  • Analyse van continu gemeten temperatuur en chlorofyl concentratie als input voor een schelpdiergroeimodel (Vanoverbeke 2015).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares