BU ProductiemodelSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Productiemodel

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Productiemodel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Productiemodel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Productiemodel

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Productiemodel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Productiemodel

Result =

End Set VN link


Een link naar het Zilte Productie model:

http://rshiny.hz.nl:3838/da/ZilteProductie/HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares