Ontwikkelen (wiskundig) productiemodelSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result = BU Productiemodel VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result = BU Statistische analyse van de data over de omgevingsfactoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Ontwikkelen (wiskundig) productiemodel

Result =

End Set VN linkDoel modelontwikkeling

Het hoofddoel van de modelontwikkeling binnen het RAAK PRO Project Zilte Productie is om de productie op farm schaal te kunnen verhogen, gebaseerd op de locale voedselomstandigheden en de watertemperatuur. Het model is bedoeld als beslissingondersteunend voor schelpdierkwekers en wordt ontwikkeld in met het software programma 'R'.

Het concept

In het model wordt een schelpdierfarm gezien als een black box. Op basis van input vanuit de omgeving (stroming, voedsel, temperatuur) en input vanuit de kweker (soort schelpdier, grootte van het uitgangsmateriaal en hoeveelheid) berekent het model de biomassa aan schelpdieren na een bepaalde tijdspanne, zie figuur 1. De input vanuit de omgeving kan worden gehaald uit historische gegevens (op te vragen via Rijkswaterstaat) of onsite metingen, zie data omgevingsfactoren

Figuur 1: Overzicht van de input en output van het model
.

Opbouw van het model

Figuur 2: Schematische overzicht over de opbouw van het model

Studentenrapporten
Referenties
  • Predicting yield on shellfish biomass by using a DEB model, Susanne Bijvoets, 9 juli 2014.


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares