Productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke DeltaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result = BU Bodemkweekproces VN, BU Off-bottomkweekproces VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta

Result =

End Set VN linkDe Zuidwestelijke Delta is een unieke proeftuin voor onderzoek en innovaties op het gebied van duurzame aquacultuur. De bekkens verschillen in zoutgehalte, wisselwerking met de Noordzee, mate van rivierinvloed en in functie en gebruik. Voedselomstandigheden (in tijd en ruimte) op lokaal en bekken niveau kunnen onderling verschillend zijn en daarmee is ook de productiecapaciteit (exploitatiedraagkracht) en de ruimte voor productie (ecologische draagkracht) verschillend. Dit betekent dat een optimale kweekwijze deels afhankelijk is van de lokale omstandigheden. Binnen de bekkens verschillen de omstandigheden lokaal ook van plaats tot plaats (Projectplan Zilte Productie, 2012).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares