Off-bottomkweekproces


Context VN set links: model = BU Off-bottomkweekproces


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BU Off-bottomkweekproces

Result =

End Set VN link


Off-bottomkweek behelst het in de waterkolom (en dus niet op de bodem) kweken. In het geval van schelpdieren gaat het omHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares