Oesterkweek in mandjesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Oesterkweek in mandjes

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Oesterkweek in mandjes op een kweeklocatie bij Kattendijke (foto: HZ)

De kweek van oesters in mandjes kan zowel in het sublitoraal als het intergetijdengebied plaatsvinden. In Nederland vindt de kweek in mandjes voornamelijk in het intergetijdengebied plaats. De mandjes hangen daarbij aan touwen tussen gefixeerde palen in het intergetijdengebied. De mandjes vallen deels droog tijdens laagwater. Er bestaan mandjes in verschillende maaswijdten, afhankelijk van de oestergrootte. In de groeiperiode (april tot september) moet regelmatig onderhoud gepleegd worden aan de mandjes (schoonmaken van aangroei van wieren en pokken op de mandjes) of moeten de oesters overgezet worden naar mandjes met een grotere maaswijdte. In mandjes bewegen de oesters mee met de golfbeweging en stroming, wat resulteert in een betere cupvorm van de oesters. In de Oosterschelde is de golfslag en getijdenstroming sterk genoeg om de oesters te ‘schudden’.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares