Meten van temporele variatie in omgevingsfactorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Data over de omgevingsfactoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Bruikbare on-line apparatuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Meten van temporele variatie in omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Voedsel en temperatuur

De omgevingsfactoren stroming, voedsel en temperatuur variƫren met de verschillende seizoenen. Langdurige meetcampagnes met fluoriscentiemeters brengen in dit project de variatie in voedsel en temperatuur in kaart. De mate van variatie over de seizoenen is in sommige gevallen afhankelijk van de locatie, zie meten van ruimtelijke variatie

Stroming

De metingen van stroming (stroomsnelheid en stroomrichting) is lastiger te meten over de seizoenen om dat het sterk wind en getij afhankelijk is. Binnen dit project zijn steeksproefsgewijs op verschillende momenten stromingsmetingen gedaan.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares