Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Data over de omgevingsfactoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Bruikbare on-line apparatuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Meten van ruimtelijke variatie in omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Als het gaat om de omgevingsfactoren temperatuur en voedsel in het water van een bepaalde schelpdierfarm, dan is dat afhankelijk van de locatie. Er is onderscheid te maken tussen de ruimtelijke variatie op farmschaal, vaak gerelateerd aan stroomsnelheid en stroomrichting op die bepaalde locatie, en de ruimtelijke variatie op grotere schaal, dus de variatie binnen een watersysteem (bijvoorbeeld de Oosterschelde) en de variatie tussen de verschillende watersystemen.

Ruimtelijke variatie binnen en tussen de verschillende watersystemen

Binnen het Zilte Productie project zijn langlopende meetcampagnes uitgevoerd in de watersystemen Veerse Meer en Oosterschelde. Binnen de Oosterschelde zijn 3 verschillende locaties meegenomen. De langlopende meetcampagnes varieren in tijdsperiode van 5 maanden tot ruim 2 jaar.

Ruimtelijke variatie op farmschaal

Op een schelpdierfarm, oftewel kweekperceel varieert met name het voedselaanbod afhankelijk van stroomrichting en stroomsnelheid. Ook de dichtheid van schelpdieren op een perceel kan een rol spelen. Op 2 verschillende farms Kokkelkweek Veerse Meer en Oesterkweek op tafels Kats zijn meters uitgehangen om de ruimtelijke variatie op farmschaal in kaart te brengen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares