Oester off-bottomcultuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result = BU Oesterbroed VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result = BU Off-bottomkweekproces VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Oesterkweek in zakken in een baai in Ierland (Jouke Heringa (HZ))

Oesters van de soort Crassostrea gigas (Japanse oester) of Ostrea edulis (platte oester) worden in off-bottomkweeksystemen in constructies boven de bodem opgekweekt. Oesterbroed van een bepaald formaat, afkomstig uit schelpdierhatcheries of van oesterbroedinvanginstallaties (OBI’s) worden in zakken of mandjes gedaan met een gangbare dichtheid van 3-8 kg/zak of per mandje. De mandjes of de zakken worden daarna in het buitenwater aan de lijnen voor de mandjes gehangen of op de tafels voor zakken bevestigd.

Locaties

Er zijn twee locaties waar de off-bottomoesterkweek wordt uitgevoerd: locatie Kats en locatie Kattendijke.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares