MosselhangcultuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result = BU Mosselzaad VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result = BU Off-bottomkweekproces VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Kweekproces mosselhangcultuur

Result =

End Set VN link


Mosselen gekweekt in hangcultuur hangen vaak op beschutte plaatsen in de waterkolom, in open water. De gunstige groeiomstandigheden in de waterkolom (voedselaanbod en temperatuur) voor hangcultuurmosselen staan doorgaans borg voor een hoger vleesgewicht, maar wel een dunnere schelp en een kleinere mossel. De productietijd van hangcultuurmosselen is afhankelijk van de lokale omstandigheden en de grootte van het ingesokte mosselzaad.

Insokken

Bij mosselhangcultuur wordt het uitgangsmateriaal (mosselzaad) in lange kousvormige (biologisch afbreekbare) netten gestopt, ook wel sokken genoemd. De sokken worden vervolgens aan longlines in het water opgehangen. De hoofdlijn lijn ligt horizontaal onder water en wordt op zijn plaats gehouden door een verankering aan beide zijden. De lijn wordt net onder het wateroppervlak gehouden door boeien of drijvers. Het is van belang dat de ingesokte mosselen zich met hun byssusdraden goed aan de streng kunnen hechten. Met name in het groeiseizoen (zomer) kan de dichtheid per oppervlakte van de mosselen zo groot worden dat ze ‘onttrossen’. De mosselen vallen dan van de strengen af en komen op de bodem terecht. Om het verschijnsel van onttrossen te voorkomen, kiezen hangcultuurkwekers er voor om mosselzaad minder dicht in te sokken. De andere mogelijkheid is dat tussentijds de lijnen worden geoogst, uitgedund en hersokt.

Mosselhangcultuur in Nederland

De productie van hangcultuurmosselen in Nederland laat een gestage groei zien, maar bedraagt nog slechts 0,5 % van de totale mosselproductie in Nederland. De mogelijkheden tot uitbreiding van de hangcultuur in de Deltawateren zijn ruimtelijk beperkt. Voor de kweek van mosselen in de hangcultuur is een vrij grote kolom water (> 4 meter) nodig om te voorkomen dat de strengen met mosselen bij laag water op de bodem komen en er voldoende lengte touw voor productie beschikbaar is.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares