MosselbodemcultuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result = BU Mosselzaad VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result = AQ Produceren VN, BU Buitendijkse aquacultuur VN, BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Kweekproces mosselbodemcultuur

Result =

End Set VN link


Mosselen van de soort Mytilus edulis, de inheemse blauwe mossel, worden door mosselkwekers opgekweekt op bodempercelen. De mosselen op de percelen in de Oosterschelde zijn afkomstig van visserij op natuurlijke mosselbanken, van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's), zijn verplaatst vanaf percelen vanuit de Waddenzee of zijn geïmporteerd uit het buitenland (vnl. Engeland, Ierland en Duitsland).

Mosselzaad uitzaaien

In de Oosterschelde wordt het mosselzaad vanuit kotters verdeeld op de kweekpercelen. Mosselzaad is in dit eerste stadium na uitzaaien vatbaar voor predatie (krabben, zeesterren) en wegspoeling bij storm. Dit levert rendementsverliezen op (pers. comm. J.J. Capelle). Van het uitgezaaide mosselzaad gaat door deze oorzaken het grootste deel (70%-90%) verloren.

Verplaatsen halfwas

Een aantal mosselkwekers kiest ervoor om halverwege het kweekproces de mosselen (in halfwas stadium) op te vissen en op een ander perceel weer uit te zaaien voor een betere schelpgroei en om een hoger vleesgewicht in de schelp te bereiken.

Figuur 1: Het opvissen van mosselen van een bodemperceel (foto: HZ)

Onderhoud mosselpercelen

Wanneer de mosselen op bepaalde percelen veel te lijden hebben van predatie door zeesterren worden de percelen gedweild. Hierbij wordt een dweil van een materiaal waar de zeesterren makkelijk in blijven hangen, bevestigd aan het vistuig van de kotter en zo over de mosselen gehaald. De zeesterren blijven er in hangen en de mosselen op de percelen blijven liggen.

Rendement

Het product van groei en overleving van een partij mosselen op een perceel bepaalt het uiteindelijke rendement. Om het rendement te verhogen zullen daarom de overleving en groei gestimuleerd moeten worden. Groei is afhankelijk van het voedselaanbod en de mosseldichtheid (voedselcompetitie). Overleving is afhankelijk van de mate van competitie, predatie en wegspoelrisico. In de praktijk worden groei en overleving door de kweker beïnvloed. Factoren die ze beïnvloeden zijn onder andere: zaaidichtheid, verzaaien, uitdunnen en voorkomen van predatie.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares