Doelstelling Project Zilte ProductieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Doelstelling van het onderzoek

Result =

End Set VN linkDoel van het project is productiemaximalisatie voor schelpdierkwekers in de Zuidwestelijke Delta door het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe kennis in bruikbare tools waarbij onderzoek wordt gedaan naar het complex aan factoren die een belangrijke rol spelen bij de optimalisatie van in- en off-bottom schelpdierproductie in relatie tot de toegepaste kweekmethoden (Projectplan Zilte Productie, 2012).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares