Data over de omgevingsfactorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Data over de omgevingsfactoren

Result =

End Set VN link


De projectactiviteiten beschreven op de pagina's meten van ruimtelijke variatie en meten van temporele variatie hebben geresulteerd in een verzameling gegevens, zogenaamde datasets met dagelijkse gemeten waarden van watertemperatuur en voedsel (chlorofyl-a) op verschillende locaties, over een tijdsperiode variƫrende van 5 maanden tot ruim 2 jaar.

Gebruiksdoel

De datasets van de verschillende locaties/watersystemen kunnen worden gebruikt als input voor het productiemodel, waarbij op basis van de gemeten voedsel en temperatuur inzicht gekregen kan worden in de productiemogelijkheden op farmschaal.

Overzicht

Figuur 1: Daggemiddelde chlorofyl-a (ug/l) op verschillende locaties in de Oosterschelde
Figuur 2: Zilte Productie meetlocaties van chlorofyl-a en watertemperatuur in de Oosterschelde en Veerse Meer (groen), in het zwart de chlorofyl-a meetboeien van RWS
Figuur 3: Downloadbare datasets met gegevens van locatie, diepte t.o.v. NAP, en lengte meetreeks.

Downloadbare datasets

Downloadbare datasets:

Overige datasets (locaties Slaak en Bruinisse) zijn opvraagbaar.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares