BodemkweekprocesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Bodemkweekproces

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Bodemkweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Bodemkweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Bodemkweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Bodemkweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Bodemkweekproces

Result =

End Set VN link


Bij de kweek van mosselen en oesters op bodempercelen is het uitgangsmateriaal opgevist van wilde mosselzaadbanken of afkomstig van invanginstallaties (mosselzaadinvanginstallaties, oesterbroedinvang) of hatcheries (broedhuizen). De kweek vindt plaats op gehuurde of gepachte percelen of percelen die in eigendom zijn. Het zaaigoed wordt in bepaalde dichtheden op het perceel uitgezaaid voor uitgroei tot consumptieformaat.

Door middel van kweekmaatregelen probeert de kweker de opbrengst te optimaliseren. Dat wil zeggen het minimaliseren van de uitval (door predatie en wegspoelen) en maximaliseren van de groei (die afhankelijk is van stress en lokale voedselomstandigheden). Zo kan de kweker gedurende de opkweekperiode bijvoorbeeld in de winter de schelpdieren verplaatsten naar beschuttere gebieden. Daarnaast proberen kwekers hun schelpdieren tegen predatie te beschermen door regelmatig selectief te vissen op bijvoorbeeld zeesterren (figuur 1) of oesterboorders.

Figuur 1: Zeesterrendweil (bron: PZC 18 maart 2012).

De juiste vorm van schelp is bij oesters van belang voor de marktwaarde. Daarom worden met de oesterkor regelmatig de groeiranden van de oesters afgebroken om een goede cup-shaped oestervorm te krijgen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares