Aanschaf en testen on-line apparatuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result = BU Project Zilte Productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result = BU Bruikbare on-line apparatuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result = BU Onderzoek naar de buitendijkse productieverhoging van schelpdieren in de Zuidwestelijke Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Aanschaf en testen on-line apparatuur

Result =

End Set VN linkAchtergrond

Om de variatie in voedselbeschikbaarheid voor schelpdieren op de verschillende locaties in kaart te brengen zijn twee punten van belang: de hoeveelheid voedsel die in het water zit, en de stroomsnelheid en stroomrichting op de kweeklocatie. Het voedsel voor schelpdieren zijn algen en als maat voor algen wordt in dit onderzoek chlorofyl-a gebruikt. Naast voedselbeschikbaarheid is ook de watertemperatuur van belang voor de groei van schelpdieren.

Meetapparatuur voedsel en temperatuur

Binnen dit onderzoek is gekozen voor fluorescentiemeters van het merk Infinity afkomstig van het de Oceans and River Instruments Division van JFE Advantech Co. uit Japan. De meters zijn geschikt voor het meten van chlorofyl-a, temperatuur en turbiditeit.

Algen of fytoplankton heeft speciale pigmenten om zichtbaar licht te absorberen voor de fotosynthese. Ongeveer 1% van dit licht wordt weerkaatst als fluorescentie met een piek van 685nm. De intensiteit van de fluorescentie heeft een goed lineair verband met de chlorofyl-a-concentratie. Fluorometrische metingen zijn gevoeliger dan spectrometrie en zijn daarom populaire en veel gebruikte methoden voor het monitoren van fytoplanktonbiomassa.

Turbiditeit is een optische eigenschap veroorzaakt door zwevend materiaal zoals klei, slib, fytoplankton, micro-organismen en opgeloste organische stoffen. Het is een veel gebruikte index om de helderheid van zoet en zout water te classificeren. Er zijn veel manieren om de turbiditeit te meten, de meters die gebuikt worden in dit project gebruiken infrarood terugstrooiing.

De meters die voor dit project gebruikt worden meten het chlorofyl-a gelijktijdig met de turbiditeit. De meters hebben twee blauwe LEDs van 470nm en een nabij infrarood LED van 880nm samen met een detector met daarop een optische filter om het chlorofyl en de turbiditeit te meten (zie figuur 1). De blauwe kleur is een optimale licht regio om fytoplankton pigmenten te meten. Het nabij infrarood licht is negatief tegenover kleuren van zwevende stoffen en opgeloste stoffen en levert hierdoor accurate turbiditeit metingen. Een aparte sensor meet de watertemperatuur (JFE advantech, 2009).

Figuur 1: Werking fluorescentiemeters(chlorofyl): licht van de blauwe LEDs laat zwevende stoffen oplichten. Licht van deze stoffen(1) is een mix van blauwe en rode fluorescentie van het fytoplankton. Een optische filter filtert het gereflecteerde licht en stuurt het de rode fluorescentie door naar de detector (2), (3). Turbiditeit nabij infrarood licht laat zwevende stoffen oplichten. De optisch filter laat alleen het terug gestrooide licht door naar de detector die vervolgens de intensiteit meet (JFE advantech, 2009).
Figuur 2: Callibratie in het veld (foto HZ)

Meetapparatuur stroomrichting en stroomsnelheid

Voor het in kaart brengen van de stroomrichting en de stroomsnelheid is gebruik gemaakt van een Nortek Doppler stromingsmeter. Deze meet zowel de stroomrichting als de stroomsnelheid van het water.

Figuur 3: De stromingsmeter van NortekDoppler met de sensor omhoog gericht(Foto HZ).
Figuur 4: De stromingsmeter van NortekDoppler met de sensor omlaag gericht(Foto HZ).
Referenties
  • Voedselaanbod voor schelpdierproductie: het monitoren van het voedselaanbod op schelpdierpercelen met behulp van fluorescentiemeters, Kevin Ouwerkerk, HZ University of Applied Sciences.


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares