ZeekraalSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Zeekraal

Result = BA Producten vermarkten VN, BA Zeekraalteelt VN, GT Zeeuwse Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Zeekraal

Result =

End Set VN link
Zeekraal is een eenjarig gewas. Zeekraal ontwikkelt na kieming een stengel met vlezige stengeldelen en zijtakken op de knoppen, maar vormt geen bladeren. Enkele kengetallen van zeekraal:

  • Gewasopbrengst: 16 - 18 ton/ha
  • Eiwitgehalte: ongeveer 30%
  • Oliegehalte: rond de 28% (met name onverzadigd linoleenzuur).
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares